Προγράμματα ERASMUS+


KA1 – ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ:

Δραστηριότητες του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας (google.com)