Αγγλικά


Χάρτες Ιεράπετρας 2023

Οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης 2022-2023 δημιούργησαν χάρτες της πόλης μας.

Χάρτες Ιεράπετρας 2022

Οι μαθητές/τριες της Γ’ τάξης δημιούργησαν χάρτες της πόλης μας.