Εσωτερική Αξιολόγηση


Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023): https://1gym-ierap.las.sch.gr/wp-content/uploads/2023/07/year-2022-school-3202010-form-10-synopsis.pdf

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021) Σχολικό Έτος 2021-2022:year-2021-school-3202010-form-1-export

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021): Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2020-2021