Εσωτερική Αξιολόγηση


Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021) Σχολικό Έτος 2021-2022:year-2021-school-3202010-form-1-export

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021): Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2020-2021