Ώρες Ενημέρωσης Γονέων


Οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη φοίτηση των παιδιών τους μπορούν να προσέλθουν στο σχολείο,

Δευτέρα 08 Απριλίου 2024 και ώρες 12:00 – 14:00.